Dasar Hukum Al Quran Tentang Zina

Dasar Hukum Al Quran Tentang Zina. Ibnu qayyim menjelaskan zina pertama dalam hadis itu adalah zina mata. Tentu saja zina seperti ini tidak berkonsekuensi kepada hukum hudud baik.

Hukuman Rajam dan Cambuk Bagi Pelaku Zina, Serta Syarat Sah
Hukuman Rajam dan Cambuk Bagi Pelaku Zina, Serta Syarat Sah from keyshiaazarine.blogspot.com

Zina termasuk kedalam dosa dosa besar. Panji nurrahman magister ilmu syari’ah. Dalam al quran pun allah swt berfirman beberapa kali mengenai zina ini.

10 Ayat Al Quran Tentang Sedekah / Infaq, Arti & Tafsir Dilengkapi Hadits Serta Keutamaannya.

1 tanaman dan biji bijian 2 hewan 3 luqman 4 ali imran 5 jujur 6 sabar 7 dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) matahari. Zina mata (ain), ketika seseorang memandang lawan jenisnya dengan perasaan senang. Selain itu juga menghindari zina.

Pertama, Sifat Syara’ Pada Sesuatu Seperti Wajib, Haram, Makruh, Sunnah, Dan Mubah.

Perkara zina merupakan jarimah yang memiliki konsekuensi yang berat. Zina termasuk kedalam dosa dosa besar. Para ulama sebut rebo wekasan penuh.

Alif Lam Qamariyah Hadits Larangan Mendekati Zina.

Istilah zina bukan hal asing di telinga. Ayat alquran tentang zina menjelaskan tentang mengapa perbuatan tersebut termasuk dosa besar yang sangat dilarang oleh allah swt. Mereka tidak memperdulikan dosa dan ancaman allah terhadap para pelaku zina.

Jangankan Berzina, Mendekat Zina Saja.

Pelaku zina melanggar larangan allah swt. Dari zina mata itu zina tangan, kaki, hati, dan kemaluan bermula. Zina ini merupakan salah satu dosa yang dianggap biasa oleh kebanyakan kaum adam dan hawa.

Dalam Islam, Zina Adalah Haram.

Sebagaimana firman allah dalam surat al isra’ ayat : Zina dalam pengertian umumzina tangan, mata, telinga dan hati merupakan pengertian zina yang bermakna luas. Namun, masih banyak yang salah mengartikan bahwa zina hanya terkait dengan.